Rent management

Prenajímate byt? Potom je táto služba pre Vás.

Rent management je služba, ktorú poskytujeme na základe našej viac ako 15 ročnej aktivity v starostlivosti o nájomné byty. Aktuálne máme v správe viac ako 100 bytov. Služba je vhodná je pre každého klienta, ktorý chce, aby bolo o jeho investíciu dôkladne a odborne postarané.

Nestrácajte čas vybavovaním pokazených batérií alebo sťažností od nájomcu! Nechajte tieto starosti na nás.

Služba správy nájomných bytov v sebe nesie kombináciu štyroch oblastí, ktoré v sebe správa investície nesie. Ide o: údržbu nehnuteľnosti, ekonomiku, zmluvné vzťahy a sprostredkovanie prenájmu. 

Prenájom:

Zmluvné vzťahy:

 

Meníme životy cez reality

 

Údržba nehnuteľnosti:

Pri údržbe nájomných bytov najčastejšie riešime opravy úchytiek, výmeny kľučiek, pántov, tečúce WC, kvapkajúce batérie, upchaté odtoky, opravy chýb maľovky, fľaky alebo opravy poškodeného nábytku. Častými problémami je aj oprava sprchových kútov, pomoc s nefunkčnými spotrebičmi. V prípade spotrebičov vieme zabezpečiť aj nové zariadenia od našich dodávateľov.

Účtovníctvo:

Cena služby správy nájomného bytu je ročne vo výške jednomesačného nájmu vrátane energií. V tejto cene je zahrnuté aj sprostredkovanie prenájmu bytu po 12 mesiacoch poskytovania služby. 

 

V čom sa líšime

Individuálny prístup

Rešpektujeme vaše predstavy a potreby.

Dôkladné poznanie trhu

Zabezpečíme maximalizáciu predajnej ceny.

Právna zdatnosť

Príprava návrhov zmlúv, podkladov a príloh.

Stabilná realitná kancelária

U nás vždy presne viete, na čom ste.

 

Vzorové príklady

Príklad 1

Prenajímateľ nevedel prenajať svoju nehnuteľnosť dlhšie obdobie. Požadoval vyššie nájomné ako je trhové a nechcel od toho upustiť. Po prevzatí bytu do správy sme navrhli a zrealizovali niekoľko úprav, aby bol byt atraktívnejší – dali sme ho vymaľovať, vyčistila sa sedačka, byt sa dal upratať, do priestoru sme umiestnili vhodné interiérové doplnky. Byt po týchto úpravách pôsobil veľmi príjemne, útulne a záujemci nakoniec nemali problém zaplatiť aj vyššie nájomné. Výsledkom bolo nájdenie spoľahlivého nájomcu, ktorého bonitu sme si vopred preverili v registri exekúcií.

Príklad 2

Nájomca dvojizbového bytu v Žiline nám volal s problémom pokazeného WC. Problém si nevšimol sám, upozornili ho naň susedia z bytu o poschodie nižšie, kde zaznamenali mokrý fľak na strope. Toaleta tiekla, takže bolo potrebné riešiť problém čo najskôr, aby nevznikli väčšie škody. Po konzultácií s nájomcom, sme do bytu poslali nášho údržbára. Toaletu opravil a nájomný byt ostal inak nepoškodený. Údržbár obhliadol aj zatečenie v spodnom byte u susedov, ktorí na problém upozornili. Dohodol následné premaľovanie stropu po usušení. Premaľovanie o pár dní aj zrealizoval. Susedské vzťahy ostali týmto nenarušené, lebo problému sme sa ihneď po zistení začali venovať a veľmi rýchlo sa aj vyriešil.

Príklad 3

Pri ukončení nájmu nájomca odovzdal byt so známkami nadmerného opotrebenia a poškodení nad rámec bežného užívania úmerného dobe nájmu. Z odpočtov meračov a vypočítaní ročného vyúčtovania záloh za služby vyplynuli nedoplatky nájomcu za nadmerne spotrebované energie. Týmto vlastníkovi vznikli 2 druhy nárokov voči nájomcovi. Zabezpečili sme opravu bytu a dostali sme ho do stavu, v akom bol pred začatím nájmu. Bolo potrebné čiastočne meniť aj nábytok v byte, premaľovať chodbu a dočistiť kúpeľňu. Spočítali sme náklady s odstránením škôd na predmete nájmu. Nájomcovi sa všetky náhrady škody a práce spojené s uvedením bytu do pôvodného stavu započítali do zúčtovania ku nedoplatkom za nadmernú spotrebu energií. Výsledkom zúčtovania bol nedoplatok, ktorý sa jednak započítal s kauciou prijatou od nájomcu, no nakoľko nájomca nemal prostriedky na úhradu zvyšného nedoplatku, dohodli sme splátkový kalendár na zvyšnú čiastku. 

 

ĎALŠIE SLUŽBY

 

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955