Prenájom nehnuteľnosti pôvodnému vlastníkovi

Odkúpime Váš byt a môžete v ňom ostať bývať.

Po odkupe nehnuteľnosti z našej strany vieme uvedenú nehnuteľnosť obratom prenajať pôvodnému vlastníkovi za vopred dohodnutých podmienok prenájmu. Týmto vlastník získava komfort toho, že nemusí meniť svoje bývanie a naďalej ostáva žiť v pôvodne svojej nehnuteľnosti. Klientom ponúkame v uvedenej nehnuteľnosti zachovanie trvalého pobytu. V ideálnom prípade klient platí za bývanie menej ako pri byte zaťaženom úverom.

Príklad 1:

Pani Mária vlastnila v Žiline, na sídlisku Vlčince dvojizbový byt. Byt bol zaťažený hypotekárnym úverom. Pani Mária potrebovala nevyhnutne zaplatiť iný záväzok vo výške 5.000 EUR (spotrebný úver). Uvedený byt predala našej spoločnosti za 80% trhovej ceny bez toho, aby sa musela odsťahovať. Z kúpnej ceny zaplatila všetky svoje záväzky a ostala v uvedenom byte bývať v nájme. Výška nájomného je nižšia ako bola výška splátky hypotekárneho úveru. V byte má samozrejme naďalej trvalý pobyt. V byte môže ostať bývať tak dlho, ako je pre ňu vhodné (trvale). Výška nájomného bola stanovená tak, aby pani Mária chcela ostať bývať práve v tomto byte. Zúčtovania od správcu dostáva každoročne k rukám. Hospodárnym správaním pravidelne dosahuje preplatky, ktoré jej vraciame.

Príklad 2:

Rodina z Partizánskeho mala vyhlásenú dražbu od správcu bytového domu z dôvodu neuhradenia poplatkov správcovi za dlhšie obdobie. Obaja rodičia sú pracujúci, ale z minulosti mali väčší počet záväzkov voči bankám aj nebankovým spoločnostiam, ktoré zo svojich príjmov nezvládali splácať. Z neuhradených záväzkov mali aj exekúcie, na základe ktorých im exekútori strhávali časť mzdy na úhradu záväzkov a trov exekúcie. Boli v situácii, že o bývanie by dražbou prišli v každom prípade. Predajom dosiahli stav, kedy splatili všetky svoje záväzky (hypotéku, dlh voči správcovi bytového domu, exekúcie a všetky záväzky voči nebankovkám). V pôvodne svojom byte sa stali nájomníkmi za nájomné obvyklé za obdobný byt vo svojom meste. Výška nájmu bola dohodnutá v čase dohody o kúpnej cene za byt. Rodina pokojne býva v byte naďalej v nájme, zo svojich príjmov pohodlne zvládajú platiť dohodnuté nájomné. Rodičia po predaji veľmi ocenili, že sa stratil tlak zo strany všetkých veriteľov, ktorý ich predtým neustále vyzývali k úhradám, ktoré nevedeli zvládnuť platiť.

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955