Etický kódex

Cieľom našej realitnej kancelárie je pomáhať našim klientom pri sprostredkovaní predaja alebo kúpy nehnuteľností za dodržaní všetkých morálnych a etických pravidiel.

 

Realitná kancelária WFG reality a jej makléri dodržiavajú nasledujúce zásady:

1. Za každých okolností sa pri obchodoch správame čestne a v prospech našich klientov.

2. Poskytujeme klientom kompletné služby v  rozsahu odbornej spôsobilosti našej realitnej kancelárie.

3. Preferujeme dlhodobú spoluprácu, no zároveň sa aj pri krátkodobej spolupráci správame tak, ako by mala trvať dlhodobo.

4. Interne konáme tak, ako by mali byť naše postupy zverejnené, hrdo sa k nim hlásime.

5. Záleží nám na transparentnosti prevodov a okamžitej informovanosti klientov.

6. O klientoch, ako aj o nehnuteľnosti uvádzame vždy pravdivé a úplne informácie, zverejnenie nehnuteľnosti je vždy so súhlasom klienta (predávajúceho).

7. Všetky dokumenty týkajúce sa prevodu nehnuteľnosti sú ako predávajúcemu, tak aj kupujúcemu poskytnuté riadne a včas a zrozumiteľným spôsobom odkomunikované.

8. Voči našim klientom aj voči všetkým osobám vyskytujúcim sa v procese prevodu sme diskrétni, neposkytujeme žiadne osobné a dôverné informácie.

9. Svoje postupy sa snažíme v prospech našich klientov neustále zlepšovať našim vzdelávaním sa v realitnej oblasti.

10. Naši realitní makléri sú pri komunikácií s verejnosťou pravdiví a čestní a vo svojich marketingových, reklamných a iných prezentáciách poskytujú verný obraz nehnuteľnosti.

11. Našim cieľom je vyvarovať sa takému konaniu, ktoré by mohlo byť v určitom čase vnímane ako konflikt záujmov.

12. Pri zmluvnom či nezmluvnom spore našich klientov sa za pomoci korektného a nestranného vystupovania snažíme o urovnanie a nájdenie najvhodnejšieho riešenia, s ktorým budú spokojné obe strany.

13 .Budujeme si profesionálnu reputáciu a naša realitná kancelária sa snaží o šírenie dobrého mena spoločnosti aj jednotlivých maklérov.

14. Tam kde väčšina vidí len obchod, my vidíme zodpovednú a dôslednú prácu celého tímu.

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955