Právo spätnej kúpy predanej nehnuteľnosti

V spoločnosti WFG reality sa už viac ako 15 rokov venujeme nehnuteľnostiam, pričom spoznávame rôzne osudy ľudí. Preto tvoríme špeciálne produkty a služby presne podľa potrieb klientov. Tak sme vytvorili aj produkt Právo spätnej kúpy predanej nehnuteľnosti.

 

 

Odkúpenú nehnuteľnosť Vám predáme naspäť

Vo vlastnom mene odkúpime nehnuteľnosť od jej vlastníka. Prevod prebieha rýchlo, bezpečne a zodpovedne. Vieme kúpiť zadĺžené nehnuteľnosti, nehnuteľnosti, na ktorých viaznu exekúcie, vecné bremená a iné ťarchy.

Disponujeme prostriedkami a skúsenosťami, preto dokážeme klientovi vyplatiť kúpnu cenu v dohodnutom čase. Cenu vždy presne komunikujeme a klient má na zváženie ponuky dostatok času. Po kúpe nehnuteľností ju vieme pôvodnému vlastníkovi prenajať a po dohodnutom období spätne predať.

 

Výhody

Znovunadobudnutie nehnuteľnosti

Podľa dohodnutých podmienok.

Vyriešenie životnej situácie

Splatením záväzkov.

Právna zdatnosť a skúsenosti

O ktoré sa s vami podelíme.

Spoľahlivá firma

S ľudským prístupom.

Meníme životy cez reality

Vzorové príklady

Príklad 1

Pán Martin nám ponúkol rodinný dom, ktorý bol zaťažený viacerými exekúciami. Žil v ňom v spoločnej domácnosti s rodičmi a dospelým bratom. Na dom bola vyhlásená dražba, ktorá mala byť vykonaná v dohľadnej dobe. Po vzájomnej dohode sme dom kúpili a rodina si ho po 5 mesiacoch odkúpila naspäť za vopred dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúcim bol brat pána Martina, ktorý sa v tom období zamestnal a mohol získať úver na kúpu domu.

Príklad 2

Pán Ján nám ponúkol dom, v ktorom býval s manželkou a štyrmi deťmi. Úverom získaným na podnikanie sa dostal do finančných problémov. Jeho dom už nevlastnil on, ale firma, ktorá mu dala 1 rok na vysťahovanie alebo vysporiadanie záväzkov. Pán Ján ani po ročnej lehote nevedel tieto podmienky splniť, rodinu však vysťahovať nechcel. 

Po zložitej dohode s firmou, ktorá dom vlastnila, sme dom kúpili my. Pánovi Jánovi sme ponúkli ďalších 6 mesiacov na možné odkúpenie domu späť za vopred dohodnutých podmienok. Hoci sa jeho situácia ani v tej dobe nezlepšila, naďalej býva so svojou rodinou vo svojom dome. Majú totiž s nami uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Bývať v dome môžu dovtedy, dokedy to budú potrebovať a platiť nájomné. To ich vychádza mesačne menej ako boli splátky úverov, ktoré pred vzniknutou situáciou museli splácať. V prípade, že sa podnikanie pána Jána opäť rozbehne a bude vedieť dom odkúpiť späť, má túto možnosť stále k dispozícii. Za trhových podmienok sme pripravení odpredať pôvodnému vlastníkovi jeho nehnuteľnosť v akomkoľvek období od nákupu nehnuteľnosti.

 

ĎALŠIE SLUŽBY

 

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955