Nájom plus+

Poskytujeme prenajímateľovi a nájomcovi tieto kľúčové časti služby, ktoré súvisia s uzavretím nájomného vzťahu:

 

Doplnkové služby Nájmu plus+

Podľa potreby si môže prenajímateľ objednať viaceré doplnkové služby. Naša realitná kancelária si účtuje dodanú doplnkovú službu podľa vlastného aktuálneho cenníka služieb. Ten je klientovi zaslaný na vyžiadanie.

Doplnkové služby:

Ďalšie doplnkové služby

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

 

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955