Vysporiadanie podielov

V spoločnosti WFG reality sa už viac ako 15 rokov venujeme nehnuteľnostiam, pričom spoznávame rôzne osudy ľudí. Preto tvoríme špeciálne produkty a služby presne podľa potrieb klientov. Tak sme vytvorili aj produkt Vysporiadanie podielov na nehnuteľnostiach.

 

 

Odkúpime podiel v nehnuteľnosti

Odkúpime podiel v bytoch, ale aj v rodinných domoch či pozemkoch. A to aj vtedy, keď v nehnuteľnosti bývajú iné osoby. Dodržiavame všetky zákonné normy, aby bol pre predávajúceho prevod bezpečný a speňaženie podielu čo najrýchlejšie. Všetko najskôr s klientom dôsledne odkomunikujeme a v prípade dohody podiely v nehnuteľnosti odkúpime.

Vďaka našim skúsenostiam a právnej zdatnosti zvládame aj problematické podielnické vzťahy a vysporiadania nehnuteľnosti. Spolupracujeme s profesionálmi z oblasti práva, geodézie a správy katastra. Zároveň máme vlastné know-how zo správy nehnuteľností.

 

Výhody

Vysporiadanie po dedení

Získame aj zaseknuté financie.

Vyriešenie rôznych záujmov

Nezávislou treťou stranou.

Právna zdatnosť a skúsenosti

O ktoré sa s vami podelíme.

Spoľahlivá firma

S ľudským prístupom.

Meníme životy cez reality

Vzorové príklady

Príklad 1

Pán Vladimír sa na nás obrátil s predajom polovičného podielu na 3-izbovom byte. Druhú polovicu vlastnila jeho sestra, ktorá byt užívala a o vysporiadanie nemala záujem. Pán Vladimír peniaze potreboval kvôli vyriešeniu svojej zhoršenej finančnej situácie. Po oslovení našej firmy a preklenutí zákonom stanovenej lehoty na využitie predkupného práva sme podiel kúpili. Pán Vladimír tak mohol spokojne začať využívať peniaze, ktoré vo forme bytu zdedil po rodičoch. Sestru sme po nadobudnutí podielu oslovili s niekoľkými ponukami. Navrhli sme jej:

Príklad 2

Pani Miriam nás oslovila s ponukou predaja polovičného podielu na 2-izbovom byte, ktorý získala rozpadom bezpodielového spoluvlastníctva s bývalým manželom. Byt užíval exmanžel a nemal záujem sa dohodnúť. Neustále sa s pani súdil, bol agresívny, pani Miriam sa pred ním musela ukrývať a bývať v rôznych nájmoch. Keďže nemala prostriedky z vysporiadania, nevedela sa v živote pohnúť ďalej. Pani Miriam predajom podielu na byte získala nielen peniaze, ale aj ukončenie nutnosti komunikácie s exmanželom, čo bolo veľmi dôležité pre jej ďalší pokojný život.

 

ĎALŠIE SLUŽBY

 

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955