Doživotné bývanie

V spoločnosti WFG reality sa už viac ako 15 rokov venujeme nehnuteľnostiam, pričom spoznávame rôzne osudy ľudí. Vďaka tomu dokážeme vytvárať špeciálne produkty a služby presne podľa potrieb klientov. Preto sme vytvorili produkt Doživotné bývanie.

 

 

Doživotné bývanie bez starostí

Nehnuteľnosť odkúpime od vlastníka za čiastkovú cenu a zabezpečíme mu v nej doživotné bývanie bez ohľadu na dĺžku života, pričom cena nájomného za prenájom je 0 €. Klient uhrádza už len poplatky spojené so správou bytu a energiami.

V ponuke berieme ohľad na individuálne potreby našich klientov a odkúpnu cenu klientovi vždy dôsledne vysvetlíme. Na oboznámenie sa so zmluvnou dokumentáciou poskytujeme dostatok času. K odkúpenej nehnuteľnosti sa vždy správame ako k svojej vlastnej. Staráme sa o jej správu, poskytujeme drobnú údržbu a riešime vzniknuté problémy.

Doživotné bývanie je vhodné riešenie pre klientov nad 70 rokov. Pre ostatných je vhodný náš produkt Prenájom pôvodnému vlastníkovi.

 

Výhody

Garantované doživotné bývanie

Bez ohľadu na dĺžku života.

Každoročné vyúčtovanie

S vrátením preplatkov.

Diskrétne jednanie

Počas celého trvania vzťahu.

Spoľahlivá firma

S ľudským prístupom.

Meníme životy cez reality

 

Vzorové príklady

Príklad 1

Pán Viliam predal svoj jednoizbový byt v roku 2012 za vopred dohodnutú cenu. Kúpnu cenu sme stanovili presnou analytickou metódou. Klient spoznal konkrétny návrh kúpnej ceny aj to, ako bola vypočítaná. Po dôkladnom zvážení nastal predaj nehnuteľnosti a zároveň záväzok z našej strany o tom, že môže v uvedenom byte doživotne bývať a platiť len poplatky spojené s užívaním bytu. Klient tak platí len poplatky spojené so správou domu a službami (100 EUR/mesiac). Každoročne dostáva od správcu zúčtovanie, tak si môže porovnať, že platí naozaj len to, čo reálne spotrebuje. Hospodárnym správaním pravidelne dosahuje preplatky, ktoré mu vraciame.

Príklad 2

Pán Jaroslav chcel ostať vo svojom veľkometrážnom byte s garážou. Byt mu je síce veľký, ale je zvyknutý na prostredie, susedov a má veľa osobných vecí, s ktorými by sa nerád rozlúčil. Sťahovanie sa mu javilo ako náročné a neprijateľné riešenie. Poplatky spojené s bytom síce zvládal uhrádzať, ale neostávalo mu už na iné potreby. Má sťaženú chôdzu, potreboval si kúpiť spoľahlivejšie auto a investovať do svojho zdravia. Od pána Jaroslava sme byt kúpili za vopred dohodnutú cenu, zohľadňujúcu možnosť doživotne v byte bývať bez platenia nájomného. V byte ostal bývať aj naďalej. Jediné náklady, ktoré s nehnuteľnosťou má, sú už len tie, ktoré platil pôvodne ako vlastník, teda poplatky spojené s užívaním bytu.

Príklad 3

Pani Magda nám predala byt za vopred dohodnutých podmienok. Kúpnu cenu sme po dohode stanovili s ohľadom na to, že po predaji bude môcť bývať v byte doživotne bez platenia nájomného, iba za poplatky správcovi bytového domu. Pani Magda mala vysoké záväzky voči banke a nebankovým subjektom, pričom súhrn mesačných splátok bol cca 500 €. Predajom bytu všetky záväzky jednorázovo uhradila a dnes jej ostáva celý dôchodok na život. Pani Magda mala dôchodok 500 €, k tomu splátky 500 €, dnes má dôchodok 500 € a záväzky 0 €. Pani môže navštevovať pravidelne kúpeľnú liečbu a venovať sa svojim záľubám, čo bolo pre ňu do predaja nehnuteľnosti finančne nezvládnuteľné.

 

ĎALŠIE SLUŽBY

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

 

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955