Doživotné bývanie

V spoločnosti WFG reality sa už viac ako 15 rokov venujeme nehnuteľnostiam, pričom spoznávame rôzne osudy ľudí. Vďaka tomu dokážeme vytvárať špeciálne produkty a služby presne podľa potrieb klientov. Preto sme vytvorili produkt Doživotné bývanie.

 

 

Doživotné bývanie bez starostí

Nehnuteľnosť odkúpime od vlastníka za čiastkovú cenu a zabezpečíme mu v nej doživotné bývanie bez ohľadu na dĺžku života, pričom cena nájomného za prenájom je 0 €. Klient uhrádza už len poplatky spojené so správou bytu a energiami.

V ponuke berieme ohľad na individuálne potreby našich klientov a odkúpnu cenu klientovi vždy dôsledne vysvetlíme. Na oboznámenie sa so zmluvnou dokumentáciou poskytujeme dostatok času. K odkúpenej nehnuteľnosti sa vždy správame ako k svojej vlastnej. Staráme sa o jej správu, poskytujeme drobnú údržbu a riešime vzniknuté problémy.

Doživotné bývanie je vhodné riešenie pre klientov nad 65 rokov.

 

Výhody

Garantované doživotné bývanie

Bez ohľadu na dĺžku života.

Každoročné vyúčtovanie

S vrátením preplatkov.

Diskrétne jednanie

Počas celého trvania vzťahu.

Spoľahlivá firma

S ľudským prístupom.

Meníme životy cez reality

 

Vzorové príklady

Príklad 1

Pán Viliam predal svoj jednoizbový byt v roku 2012 za vopred dohodnutú cenu. Kúpnu cenu sme stanovili presnou analytickou metódou. Klient spoznal konkrétny návrh kúpnej ceny aj to, ako bola vypočítaná. Po dôkladnom zvážení nastal predaj nehnuteľnosti a zároveň záväzok z našej strany o tom, že môže v uvedenom byte doživotne bývať a platiť len poplatky spojené s užívaním bytu. Klient tak platí len poplatky spojené so správou domu a službami (100 EUR/mesiac). Každoročne dostáva od správcu zúčtovanie, tak si môže porovnať, že platí naozaj len to, čo reálne spotrebuje. Hospodárnym správaním pravidelne dosahuje preplatky, ktoré mu vraciame.

Príklad 2

Pán Jaroslav chcel ostať vo svojom veľkometrážnom byte s garážou. Byt mu je síce veľký, ale je zvyknutý na prostredie, susedov a má veľa osobných vecí, s ktorými by sa nerád rozlúčil. Sťahovanie sa mu javilo ako náročné a neprijateľné riešenie. Poplatky spojené s bytom síce zvládal uhrádzať, ale neostávalo mu už na iné potreby. Má sťaženú chôdzu, potreboval si kúpiť spoľahlivejšie auto a investovať do svojho zdravia. Od pána Jaroslava sme byt kúpili za vopred dohodnutú cenu, zohľadňujúcu možnosť doživotne v byte bývať bez platenia nájomného. V byte ostal bývať aj naďalej. Jediné náklady, ktoré s nehnuteľnosťou má, sú už len tie, ktoré platil pôvodne ako vlastník, teda poplatky spojené s užívaním bytu.

Príklad 3

Pán Magda nám predala byt za vopred dohodnutých podmienok. Kúpnu cenu sme po dohode stanovili s ohľadom na to, že po predaji bude môcť bývať v byte doživotne bez platenia nájomného, iba za poplatky správcovi bytového domu. Pani Magda mala vysoké záväzky voči banke a nebankovým subjektom, pričom súhrn mesačných splátok bol cca 500 €. Predajom bytu všetky záväzky jednorázovo uhradila a dnes jej ostáva celý dôchodok na život. Pani Magda mala dôchodok 500 €, k tomu splátky 500 €, dnes má dôchodok 500 € a záväzky 0 €. Pani môže navštevovať pravidelne kúpeľnú liečbu a venovať sa svojim záľubám, čo bolo pre ňu do predaja nehnuteľnosti finančne nezvládnuteľné.

 

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955