Zadĺžená nehnuteľnosť

Vlastníte Vy, Vaša rodina alebo známi zadĺženú nehnuteľnosť?

Bezplatne Vám poradíme aké sú možnosti riešenia tejto situácie.

V prípade záujmu Vám účinne pomôžeme s realizáciou Vašej situácie.

Skúste nás osloviť a my sa s Vami radi stretneme.

 

Kúpa (výkup) nehnuteľnosti vo vlastnom mene

 

Vo vlastnom mene zabezpečíme odkup nehnuteľnosti od vlastníka nehnuteľnosti. Prevod nastáva rýchlo, bezpečne, zodpovedne, bez potreby participácie vlastníka. Vieme vykúpiť zadĺžené nehnuteľnosti, nehnuteľnosti na ktorých viaznu exekúcie, vecné bremená a iné ťarchy. Tým, že disponujeme vlastnými prostriedkami a viacročnými skúsenosťami vieme klientovi ponúknuť maximálne výkupné ceny a zároveň vyplatiť prostriedky z nehnuteľnosti v online čase. Výkupná cena nehnuteľnosti je približne na úrovni 80% trhovej hodnoty. Cena je vždy veľmi presne a podrobne odkomunikovaná a klient dostáva dostatok času na zváženie našej ponuky.
Po výkupe nehnuteľnosti z našej strany sme zároveň vlastníkovi (alebo jeho príbuzným) ochotní spätne predať uvedenú nehnuteľnosť formou hypotekárneho úveru a podobne. 

Spätný odkup nehnuteľnosti pôvodným vlastníkom 


Ak má klient, ktorý je v nájomnom vzťahu záujem o následný odkup nehnuteľnosti, ktorú užíva v nájomnom vzťahu, uvedenú nehnuteľnosť vieme následne odpredať späť do vlastníctva pôvodného vlastníka. Uvedené využívajú klienti hlavne po vyčistení úverového registra.  Následne môžu žiadať opätovne o hypotekárny úver. 

Príklad:

Pán Ján predal svoj trojizbový byt našej spoločnosti. V byte ostal bývať v nájomnom vzťahu približne 2 roky. Po uvedenom období požiadal našu spoločnosť o odkup. Naša spoločnosť predala Jánovi byt za dohodnutú kúpnu cenu. Pri kúpe pán Ján použil financovanie formou hypotekárneho úveru. Výhodou celé procesu bolo, že pán Ján v uvedenom byte po celé obdobie mohol nerušene bývať.

 

Odkup podielov v nehnuteľnosti

 

Odkúpime podiel v nehnuteľnosti za dohodnutých podmienok. Odkúpime podiel v bytoch, rodinných domoch, pozemkoch. Odkup vieme uskutočniť i vtedy, keď v nehnuteľnosti bývajú iné osoby. Dodržíme všetky zákonné normy a ustanovenia pri podielovom spoluvlastníctve tak, aby prevod nastal pre predávajúceho bezpečne a aby mohol dostať maximálnu kúpnu cenu. Celý návrh procesu bude s klientom dopredu a presne odkomunikovaný. V prípade dohody následne dôjde k odkupu uvedených podielov v nehnuteľnosti.

Komplexné poradenstvo

 

Naše skúsenosti a právna zdatnosť zabezpečujú možnosť komplexného poradenstva v oblasti problematických podielníckych vzťahoch a vysporiadanie nehnuteľnosti. Pod uvedeným rozumieme aj vysporiadanie pozemkov po neznámych vlastníkoch. Naša spoločnosť spolupracuje s absolútnymi profesionálmi z oblasti práva, geodézie, správy katastra. Zároveň disponuje vlastným know-how v oblasti správy nehnuteľnosti, investovania do nehnuteľnosti, komplikovaných prevodov nehnuteľnosti ako i vysporiadavania nehnuteľnosti i obnovy dedičských konaní.

 

Nechajte nám správu a my sa vám ozveme


Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955