Nevysporiadaná nehnuteľnosť

Máte podiely v dome, byte alebo pozemku?

Hľadáte riešenie, ako ich vysporiadať alebo predať? 

Odkup podielov v nehnuteľnosti

 

Odkúpime podiel v nehnuteľnosti za dohodnutých podmienok. Odkúpime podiel v bytoch, rodinných domoch, pozemkoch. Odkup vieme uskutočniť i vtedy, keď v nehnuteľnosti bývajú iné osoby. Dodržíme všetky zákonné normy a ustanovenia pri podielovom spoluvlastíctve tak, aby prevod nastal pre predávajúceho bezpečne a aby mohol dostať maximálnu kúpnu cenu. Celý návrh procesu bude s klientom dopredu a presne odkomunikovaný. V prípade dohody následne dôjde k odkupu uvedených podielov v nehnuteľnosti

Komplexné poradenstvo

 

Naše skúsenosti a právna zdatnosť zabezpečujú možnosť komplexného poradenstva v oblasti problematických podielníckych vzťahoch a vysporiadanie nehnuteľnosti. Pod uvedeným rozumieme aj vysporiadanie pozemkov po neznámych vlastníkoch. Naša spoločnosť spolupracuje s absolútnymi profesionálmi z oblasti práva, geodézie, správy katastra. Zároveň disponuje vlastným know-how v oblasti správy nehnuteľnosti, investovania do nehnuteľnosti, komplikovaných prevodov nehnuteľnosti ako i vysporiadavania nehnuteľnosti i obnovy dedičských konaní

Skúste nás osloviť, radi sa s Vami stretneme. 

Nechajte nám správu a my sa vám ozveme


Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955