Korporátni klienti

Poznáme trh na, ktorom pracujeme. Poznáme konkrétne nehnuteľnosti, ktoré sa na uvedenom trhu nachádzajú. Poznáme konkrétnych klientov a subjekty. V rámci korporátneho segmentu sa snažíme poskytnúť službu klientovi tak ako ju potrebuje. Našou obvyklou metódou je spoznanie potrieb klienta formou analýzy až do takej hĺbky ako nám klient dovolí. Na základe poznania potrieb klienta poskytneme klientovi návrh riešenia s konkrétnymi variantmi tak, aby si klient mohol vybrať riešenie. Nami vybratý návrh/návrhy ponúkajú a vysvetľujú v čom je konkrétne riešenie pre klienta optimálne. Návrhy riešení obvykle ponúkame vo forme prezentácie a príloh, ktoré sú podkladom pre uvedenú prezentáciu.

Naša spoločnosť disponuje zberom informácii z trhu, ktoré vedia byť nosným prvkom pri investičnom rozhodovaní Kupujúceho, Predávajúceho, Nájomcu i Prenajímateľa

Ponuka pre predávajúceho:

Analýza trhu z pohľadu realizovaných prevodov podobných nehnuteľností za obdobie posledných 5 rokov a návrh predajnej ceny nehnuteľnosti s odôvodnením návrhu

Ponuka pre kupujúceho:

Analýza trhu z pohľadu všetkých možností uvedeného trhu, ako i oslovením potenciálnych predávajúcich či sú ochotní svoje nehnuteľnosti predať a za akých podmienok. Spoznanie technického, právneho a vzťahového stavu nehnuteľnosti

Ponuka pre prenajímateľa:

Zoznam existujúcich nájomcov na trhu, možnosti získať nového nájomcu, obvyklé ceny nájmu, potreby konkrétneho nájomcu

Ponuka pre nájomcu:

Zoznam existujúcih disponibilných priestorov a ako i podmienky v nich

 

Celkovo používané metódy v analýzach: Návratnosť v rokoch, percentuálny výnos, IRR, ROI, leverage, EBIT, EBITDA, návratnosť vlastného kapitálu, návratnosť aktív

Nechajte nám správu a my sa vám ozveme


Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955