Blog - wfg.sk

Vyhľadávanie
Kategórie
Späť na blog

Pozor na zmluvy z internetu

Na internete je možné nájsť množstvo vzorov kúpnych zmlúv (kúpno-predajných zmlúv) alebo vzorov darovacích zmlúv. Dôvody, prečo sa neodporúča sťahovať vzor zmluvy z internetu sú nasledovné: 

1.
Vzory zmlúv z intenetu nie sú aktuálne nakoľko dochádza k neustálym zmenám legislatívy. Napríklad Katastrálny zákon bol novelizovaný v poslednom období každý rok. Menia sa však aj iné právne predpisy napríklad zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) alebo zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a iné. Neaktuálnosť zmluvy spôsobí, že k vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho môže dôjsť aj po niekoľkých mesiacoch a zmluvu bude potrebné prepracovať. 
2.
Kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo iná zmluva o prevode vlastníctva by mala byť formulovaná tak, aby Vás chránila pred prípadnými problémami a neočakávanými udalosťami. Vzor kúpno-predajnej zmluvy, pokiaľ ho právne oddelenie nerobí konkrétne pre Vás, môže byť vo Váš neprospech.Formulácia je často vágna so skrytými nástrahami, ktoré "neprávnik" nepostrehne. 
3.
Vzor zmluvy z internetu právne neošetrí všetky situácie, ktoré môžu nastať a ktoré neskôr môžu spôsobiť i problémy. Zabezpečte sa pred tým, aby ste podpisom vyplneného vzoru zmluvy z internetu neprišli o svoje peniaze. Kontrola zmluvy u advokáta Vám môže ušetriť veľa peňazí v prípade, ak by nastal pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti problém.  
4.
Vzor zmluvy z internetu Vás neochráni pred podvodníkmi. Pokiaľ Vám zmluvu predloží druhá strana, radšej si ju nechajte skontrolovať za nízky poplatok. 

Kataster veľmi dôsledne kontroluje, či zmluvy o prevode nehnuteľnosti dodržujú zákonné požiadavky. Absencia hoc len jedného písmena alebo číslice v popise nehnuteľnosti, môže zablokovať celý proces prevodu na katastri na niekoľko dní, ba až týždňov.

 

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: SK2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955