Blog - wfg.sk

Vyhľadávanie
Späť na blog

Inteligentný dom

Prečo je narastajúci trend inteligentných domov?

Nad témou inteligentných domov a bývania sa v dnešnej dobe začína stále viac a viac ľudí zamýšľať. Tejto veľkej popularite prispieva najmä vývoj nových technológií v oblasti ovládacích prvkov ako sú tablety, mobilné telefóny so všadeprítomným pripojením na internet, tak aj vývoj komponentov, z ktorých sa skladajú vlastné prvky riešenia inteligentného domu.

Za ďalším rozvojom inteligentného bývania je tiež silným faktorom stále sa zvyšujúce ceny energií a s tým súvisiace požiadavky na ich úspory. Vplyv má tiež určitá zmena životného štýlu a vyššie požiadavky na komfort bývania, pretože ľudia sa chcú venovať iným činnostiam než správe a údržbe svojho domu.

Obyvateľ inteligentnej domácnosti dokáže na diaľku...

Dokáže naplánovať rôzne spotreby počas dňa a to dokáže napríklad aj keď je niekde na dovolenke a vie si aj samozrejme sledovať úroveň spotreby s dátami o dome.

Ďalej na diaľku dokáže nastavovať osvetlenie, tienenie, kúrenie i chladenie, domáce audio, zabezpečovací systém, filtráciu bazéna či zavlažovanie záhrady. Všetky tieto obslužné činnosti inteligentnej domácnosti môže jej obyvateľ riadiť vďaka komplexným systémom domácej automatizácie.

Príklad: Jednotlivé technológie o sebe vždy vedia. Napríklad, tienenie zavrie žalúziu vtedy, keď vie, že miestnosť prekuruje. Naopak, ak systém kúrenia hovorí, že v miestnosti ešte treba kúriť a tienenie zistí, že do nej svieti slnko, žalúziu nezavrie, lebo vie, že zo slnečného žiarenia môže teplo získať.

 

Dôvody prečo rozmýšľať nad inteligentným domom

Najlogickejšie bývajú väčšinou tri: úspora, bezpečnosť a komfort. Mnoho prínosov inteligentného domu spadá práve do jednej z týchto troch oblastí. Tieto prínosy sú potom tým významnejšie, čím viac rôznych technológií dom obsahuje. Ak sa v dome plánuje riadiť len vykurovanie a obyvateľ je si istí, že žiadne ďalšie technológie mať v dome nebude a vystačí si len so základnými funkciami, poslúži mu pravdepodobne rovnako dobre aj akýkoľvek inteligentný termostat. Ak však človek už pláne, že okrem vykurovania bude mať v dome napríklad aj zabezpečovacie zariadenie, elektrické rolety alebo žalúzie, rekuperáciu a na záhrade bazén a zavlažovací systém, dostáva sa do situácie, v ktorej má určite zmysel o riešení inteligentného domu uvažovať. Každý z týchto systémov samozrejme môže fungovať samostatne. Každý bude mať svoju riadiacu jednotku, svoje ovládacie rozhranie, prípadne nejaké ďalšie ovládacie prvky ako sú vypínače. Je teda zrejmé, že ak bude dom obsahovať vyššie uvedené technológie tak určitú mieru úspory dosiahne. Komfort bývania bude určite vyšší, než keby mal dom žalúzie na kľučku, trávnik si obyvateľ zavlažoval hadicou a dom mu strážil pes.

Hlavná pointa inteligentných domov je ale práve v zlúčení všetkých týchto samostatných zariadení do jedného systému. Výhody sú jasné na prvý pohľad. Každý z uvedených systémov obsahuje samostatnú riadiacu jednotku, ku ktorej sa pripojujú rôzne prvky podľa toho, o aký systém ide. Môžu to byť jednotlivé elektrické rolety, senzory pohybu, žiarovky osvetlenia, termohlavice radiátorov alebo ventily zavlažovania. Samozrejmosťou je, že každý z týchto prvkov môže byť pripojený priamo k riadiacej jednotke inteligentného domu.  Tým pádom, už nebude potrebných tri, päť alebo osem riadiacich jednotiek, ale postačí iba jedna. Ovládacie rozhranie - sa teda dá nastaviť tak, že všetko ovláda z jedného nástroja, z jednej ovládacej aplikácie, jedným ovládačom.

 

Ovládačom môže byť naozaj čokoľvek, napríklad: nástenný dotykový displej, počítač, tablet, mobilný telefón alebo napríklad televízor s pripojením na internet. Ďalším pozitívom je, že sa dajú zdieľať aj vypínače. V prípade, že v miestnosti je  osvetlenie a roleta, nie je potrebné nutne pre každý z týchto prvkov samostatný vypínač. Postačí aj jeden, ktorý napríklad krátkym stlačením ovláda svetlo a dlhým stlačením roletu. Ale ani tu ešte ono prepojenie a zdieľanie nekončí. Zdieľať sa totiž dajú aj funkcie.

Príklad: Zabezpečovacie zariadenie môže bez problémov ovládať aj osvetlenie, vďaka  vlastným senzorom pohybu, ktoré napr. môžu v noci rozsvietiť tlmené navigačné osvetlenie chodby. Rovnako môže v dobe neprítomnosti obyvateľa, t.j. keď je zabezpečovacie zariadenie aktivované, spustiť rolety a tým ešte viac zvýšiť bezpečnosť vášho domu alebo dokáže simulovať prítomnosť obyvateľa v dome rozsvecovaním akýchkoľvek vopred navolených svetiel. Avšak v prípade, ak dom má samostatné zabezpečovacie zariadenie a samostatný systém na ovládanie roliet, tak túto funkcionalitu nikdy nedosiahne, pretože ide o autonómne systémy, ktoré nie sú nijako prepojené.

 

Oblasti, ktoré dnes inteligentné domy riešia

Niektoré už boli spomenuté. Určite najčastejším využitím je riadenie vykurovania, zabezpečenia, ovládania tieniacich prvkov ako sú rolety a žalúzie, ovládania rôznych typov osvetlenia od klasických žiaroviek cez stmievané svietidlá až po moderné LED osvetlenie. V prítomnosti napreduje aj využitie pre riadenie vetrania pomocou rekuperačných jednotiek, ktoré získavajú stále viac a viac na obľúbenosti v nízkoenergetických a pasívnych domoch, bez ktorých aj tak nie je možné dosiahnuť žiadaný stupeň energetickej úspornosti. Veľmi dôležitá oblasť je tiež meranie a správa energií. Existuje samozrejme mnoho ďalších možností využitia inteligentných domov, ako je ovládanie zavlažovacieho systému, bazénových technológií, klimatizácie, ovládanie rôznych spotrebičov, integrácia multimediálnych funkcií alebo kamerového systému.

 

Dôležitosť riadeného vykurovania v inteligentnom dome

Vykurovanie a zabezpečenie je asi najčastejšie využívaným modulom zo širokej možnosti škál funkcií inteligentného domu. Dôvod je úplne jasný. Je to pre to, že vykurovanie je zvyčajne energeticky najnáročnejšou technológiou v dome a tak tento modul môže pomôcť vytvárať najvyššie prevádzkové úspory. Pri použití nezávislého riadenia teploty v jednotlivých miestnostiach pomocou časových programov je možné skutočne dosiahnuť významné úspory, väčšina výrobcov týchto systémov udáva až 30% úsporu oproti klasickému riadeniu vykurovania s jedným termostatom. Ďalším zaujímavým údajom je, že pri znížení teploty v miestnosti o jediný stupeň Celzia sa dosiahne úspora 6% nákladov na vykurovanie. Bežné riešenie inteligentného domu vychádza z toho, že každá miestnosť v dome má iné požiadavky na vykurovanie. Požadovaná teplota v kúpeľni, obývačke alebo spálni sa bude v rôznych častiach dňa líšiť a rovnako sa budú líšiť požiadavky každého užívateľa. Kvôli tomu väčšina riešení ponúka ovládanie vykurovania pomocou režimov a časových programov. Užívateľ si pre každú miestnosť definuje teplotu, ktorú považuje za komfortnú, štandardnú a minimálnu, ktorá sa použije napríklad na udržiavanie teploty v neprítomnosti.

Definícia základných režimov vykurovania sa môže nazývať komfort, štandard a útlm alebo akokoľvek inak. Spomenuté režimy sa následne priraďujú jednotlivým úsekom v časovom programe. Keďže má každá miestnosť svoj časový program, je dosiahnuté skutočne nezávislé riadenie teploty v každej miestnosti. Samozrejmosťou je aj manuálna aktivácia a to opäť nezávisle pre jednotlivé miestnosti alebo hromadne pre celý dom. Keď je v dome zima, je možné si manuálne zvýšiť teplotu, buď natrvalo, alebo na určitý čas, po ktorom sa riadenie opäť vráti na režim stanovený časovým programom. Pri odchode z domu potom stačí stlačenie jediného tlačidla na uvedenie celého domu do stavu útlmu. Dosiahnutie ďalších úspor je možné vhodným používaním roliet alebo žalúzií. V lete zabránia prehrievaniu domu a teda nutnosti použiť klimatizáciu a v zime naopak môžu spustené vonkajšie rolety zamedziť vychladnutiu domu cez noc.

 

Zabezpečenie inteligentných domov je veľmi komplexné

Pri inteligentných domoch netreba očakávať len klasickú elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu, ktorá v okamihu narušenia domu alebo požiaru spustí sirénu a prípadne pošle SMS s upozornením. Zabezpečenie je pri inteligentných domov poňaté omnoho komplexnejšie a spadá do neho maximálna možná ochrana obyvateľov aj samotného domu.  V oblasti ochrany proti vlámaniu sa pridávajú funkcie ako je napríklad aktívna simulácia prítomnosti obyvateľa, keď v jeho neprítomnosti dom rozsvecuje svetlá a sťahuje alebo vyťahuje rolety podľa jeho zvykov presne tak, ako by bol práve v dome. Samozrejme, že na noc pritom môže obyvateľ zatiahnuť všetky rolety a zvýšiť tak odolnosť najslabšieho článku domu, ktorým sú práve okná. Sťahovanie roliet sa na noc pritom používa mnoho ľudí aj keď sú práve doma kvôli pocitu zvýšeného bezpečia. Ďalším stupňom ochrany je ochrana proti haváriám ako sú napríklad únik plynu alebo vody. Detektory plynu, umiestnené v blízkosti plynových spotrebičov včas zistia únik a môžu zastaviť hlavný prívod plynu. Taktiež  detektory zaplavenia v technickej miestnosti, kúpeľniach a kuchyni včas odhalia únik alebo haváriu a uzavrú hlavný prívod vody skôr, než dôjde k rozsiahlejším škodám. Vo všetkých prípadoch je možné na udalosť okamžite upozorniť majiteľa pomocou SMS alebo e-mailu, ktorý môže včasnou reakciou zabrániť väčším škodám.

 

Merania a správa energií

Nasledujúce funkcie, ktoré inteligentné domy poskytujú, sú rôzne merania a správa energií. Táto, ešte stále relatívne nová oblasť v inteligentných rodinných domov, získava stále viac na obľúbenosti aj význame. Dôvod je prostý: neustále rastúce ceny energií. Najjednoduchšou verziou je samotné meranie spotreby elektrickej energie, vody a plynu. Merať sa dá na viacerých miestach, teda nie len celkovú spotrebu, ale aj spotrebu jednotlivých spotrebičov ako sú: tepelné čerpadlo, práčka a prípadne aj osvetlenia ako celku. Informácie prirodzene slúžia užívateľovi hlavne na to, aby získal prehľad, koľko teda jeho dom aktuálne spotrebováva, koľko už spotreboval od začiatku mesiaca, roku a podobné štatistické údaje. Tieto údaje následné pomáhajú vyhodnotiť efektivitu nastavených vykurovacích programov. Inteligentné domy vedia na výšku spotreby aj okamžite reagovať.

Príklad: Ak zrazu stúpne spotreba vody v situácii, keď je aktivované zabezpečovacie zariadenie (teda keď sa v dome nikto nevyskytuje) a súčasne nie je v prevádzke práčka, umývačka alebo zavlažovací systém, systém vyhodnotí situáciu ako haváriu, okamžite uzatvorí hlavný prívod vody a pošle užívateľovi SMS. Samozrejmosťou je meranie výroby elektrickej energie, takže ak obyvateľ plánuje využívať fotovoltaické panely, opäť môže merať vyrobenú elektrickú energiu pre štatistické účely, ale aj reagovať na úroveň výroby a v definovaných situáciách spúšťať niektoré spotrebiče. Avšak v týchto meraniach je ešte možné ísť o riadny kus ďalej. Najvyššia úroveň je predikcia spotreba v inteligentných domov. Takéto systémy sa samé učia návyky užívateľa podľa toho, ako dom využíva a teda na základe databázy historických dát a aktuálneho vývoja dokážu predpovedať, aký bude vývoj spotreby energie v danom dome. V prípade, že trend vývoja smeruje niekam, kam si užívateľ nepraje, dokáže systém na to včas upozorniť a prípadne aj sám zareagovať a uskutočniť nápravu.

 

Keď nastane problém tak...?

Často kladenou otázkou býva, že čo sa stane keď, nastane problém. Tak teda modelová situácia: systém prestane fungovať, nastane nejaká porucha. Základom celého riešenia je počítač a väčšina ľudí má skúsenosť, že počítače ešte stále a v dnešnej dobe predsa zlyhávajú. Pravdaže nie je počítač ako počítač.

Príklad: Porovnanie s automobilom. V priemernom automobile sú desiatky mikropočítačov. Veľmi podobných tým, ktoré riadia inteligentný dom. Myslíte si, že užívateľ takéhoto auta myslí na to, keď ide po diaľnici? Vo všeobecnosti porucha takýchto systémov je veľmi zriedkavá ale ak predsa len určitý problém nastane, väčšina výrobcov ponúka podporu zákazníckeho centra, ktoré je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne. Dôležitý je výber kvalitného riešenia, spoľahlivého dodávateľa, dobrá príprava projektu a najmä jeho kvalitná inštalácia. Ak sa tieto kroky nepodcenia, tak sa užívateľ nemá sa čoho báť.

 

Stojí kúpa inteligentné domu naozaj za to?

Odpoveď na túto otázku nie je úplne jednoduchá. Je to dané tým, že v dnešnej dobe existuje mnoho rôznych výrobcov a mnoho rôznych produktov zameraných na rôzne cieľové skupiny. Avšak vďaka pokroku a rozvoju, ktorý toto odvetvie zaznamenalo v posledných rokoch, už existuje riešenie pre akéhokoľvek užívateľa. Vzniklo mnoho nových riešení viac či menej renomovaných výrobcov, ktoré sa líšia rozsahom a najmä mierou ponúkaného komfortu, takže existujú tiež spoľahlivé riešenia začínajúce na cene okolo 1 000,- EUR. Vhodnou alternatívou je aj postupné budovanie takého riešenia, keď je počas stavby položená samotná kabeláž, inštalované základné moduly a systém je tak pripravovaný na nasledujúce rozšírenia. Početné množstvo variantov takýchto systémov umožňuje a podporuje tým, že svoj systém ponúkajú od začiatku ako modulárny a rozšíriteľný.

Odporúčanie na záver:

Bolo by vhodné myslieť vždy na to, že investícia do riešenia inteligentného domu je skutočne investíciou, ktorá sa nie len vráti, ale navyše zhodnotí dom pri následnom predaji. Bežná návratnosť investícií do inteligentného domu sa odhaduje na približne 6 až 10 rokov, samozrejme v závislosti od použitého riešenia a najmä spôsobu jeho využívania. Ak sa majiteľ v budúcnosti (5 až 10 rokov) rozhodne inteligentný dom predať, keď už budú inteligentné domy úplne bežnou záležitosťou, budú určite jeho šance na úspešný predaj výrazne vyššie než pri dome bez akejkoľvek inteligencie.

 

autor: Miroslav Balko

Sídlo firmy a fakturačné údaje

WFG reality, s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50 659 855
DIČ: 2120414406

Banka: Tatra Banka
Účet: 2940033637/1100
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4003 3637

Kontaktné miesto

WFG reality s.r.o.
Daxnerova 9
010 01 Žilina

Tel:
+421 41/55 55 999
Fax: +421 41/55 55 955